De empowerment van jongeren en ouders is niet alleen mijn werk, maar vooral mijn passie. Bij een hulpvraag kijk ik verder dan het probleem laat zien. Ik luister met oprechte interesse naar jongeren en vraag door. Zo voelen jongeren zich gezien en gehoord. Dit schept openheid en vertrouwen.

In de praktijk merk ik dat jongeren behoefte hebben aan oprechte aandacht.

Door deze aanpak raakt de jongere gemotiveerd om te werken aan zijn persoonlijke doelen. Door middel van mentoring of coaching is er een concreet plan met positieve resultaten.

9 + 7 =