Mogelijke doelen

 • De jongerencoach motiveert de jongeren doormiddel van een actieve houding gericht op de (straat) cultuur van de jongere om aan de toekomst te werken en stimuleert de persoonlijke groei bij de jongeren.
 • Hand in hand werken om het leven op de rit te krijgen door middel van school of een (bij)baan.
 • Een maatje  om samen een hobby te beoefenen in een fase van depressie of neerslachtigheid.
 • Verbeteren van het contact met familie.
 • Weerbaarder worden.
 • Een coach bij wie je alles kwijt kunt en om advies kunt vragen.
 • Traject van drie maanden intensieve coaching met een nazorgtraject op maat van maximaal drie maanden.
 • Omgeving van de jongere in kaart brengen en de risico’s opnemen in het perspectiefplan.
 • Werken aan de hand van een perspectiefplan, met SMART doelen (korte termijn doelen).
 • De buddy-coach wil een totaalbeeld krijgen van de leefwereld van de jongere.
 • Coaching gericht op het sterker maken van de jongere en zijn systeem om in de toekomst zelf problemen op te kunnen lossen.
 • Nazorg bieden aan jongeren die binnen de Justitiële Jeugdinrichting (JJI of jeugdgevangenis) verblijven en in de eindfase toewerken naar de fase van het Scholings- en Trainingsprogramma (STP).
 • Veel jongeren voelen zich in de steek gelaten en leeg op het moment van een crisisplaatsing. De buddy-coach bezoekt de jongere met regelmaat en bouwt een vertrouwensband op. Dit zal de jongere op termijn stimuleren om aan de toekomst te werken.
 • De jongere krijgt persoonlijke aandacht en de buddy-coach is er voor hem op het moment van doorplaatsing of thuisplaatsing. De buddy-coach blijft zijn buddy gedurende het hele traject.