Wat is Dedicated Coaching?

 

Dedicated Coaching ziet in elke individu een kansrijke jongere, door de jongere op een juiste manier te coachen en te begeleiden. Dedicated coaching is ontstaan na tien jaar werken bij defensie. In die periode heb ik geleerd te werken met toegewijde vakkundige professionals. De toewijding komt door een open houding om gecoacht te worden, en anderen te mogen coachen door hen in hun kracht te zetten. Als mentor resulteert dit in optimale prestatie en kansrijke situaties in de toekomst.

 

Dedicated coaching staat voor toewijding en oprechte aandacht om jongeren ambitieus te coachen. De Dedicated Coach werkt met overgave en legt verantwoording af. Als coach ken ik mijn eigen grenzen, elke moment verdedig ik de belangen van de jongeren. Deze kansrijke jongeren hebben aansturing nodig van een coach in de vorm van een buddy.

Helaas hebben deze jongere vaak een negatief zelfbeeld, en negatieve gedachten over zichzelf en hun situatie. Deze kwetsbare doelgroep is geneigd eerder de fout in te gaan dan ieder ander door uit te gaan van het ergste. Met de ervaring die ik heb opgedaan in een justitiële jeugdinrichting, heb ik veel gesprekken gevoerd met deze jongeren, ouders, behandelcoördinatoren, gedragswetenschappers en alle betrokken personen in het traject van de jongeren. Doordat ik als Dedicated Coach out-of-the-box denk, voelen deze jongeren zich eerder begrepen en gehoord. Als coach heb ik mijn eigen missie en visie. Door mijn empathisch vermogen en het bieden van een luisterend oor aan iedere jongere, leer ik deze kansrijke jongeren steeds beter begrijpen en aanvoelen. De werkwijze van Dedicated Coaching deelt dezelfde filosofie als die van Wazzap en Buddy-coaching.

De jongeren praten over situaties waar ze tegenaan lopen en de problemen waar ze mee zitten. Een positieve benadering en positieve feedback van de Dedicated Coach zorgt ervoor dat deze jongeren eerder openstaan voor hulp en de samenwerking met een mentor coach.